ძირითადი მასალა

სინუსის, კოსინუსისა და ტანგენსის ერთეულოვანი წრეწირით განსაზღვრა

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ განივრცობა ტიროგნომეტრიული შეფარდებები ყველა ნამდვილ რიცხვზე ალგებრის გამოყენებით. დაიწყეთ მარტივი ამოცანების ამოხსნა, რომლებიც ტრიგონომეტრიული ფუნქციების ამ ახალ განსაზღვრებას შეიცავს.