სინუსის, კოსინუსისა და ტანგენსის ერთეულოვანი წრეწირით განსაზღვრა

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ განივრცობა ტიროგნომეტრიული შეფარდებები ყველა ნამდვილ რიცხვზე ალგებრის გამოყენებით. დაიწყეთ მარტივი ამოცანების ამოხსნა, რომლებიც ტრიგონომეტრიული ფუნქციების ამ ახალ განსაზღვრებას შეიცავს.