ძირითადი მასალა

ტრიგონომეტრია მართკუთხა სამკუთხედების მიხედვით

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ ტრიგონომეტრიის საფუძვლები: რა არის სინუსი, კოსინუსი და ტანგენსი? როგორ გამოვიყენოთ ისინი მართკუთხა სამკუთხედების უცნობი გვერდებისა და კუთხეების საპოვნელად?