ტრიგონომეტრიული ფუნქციების გრაფიკები

ივარჯიშეთ

ააგეთ სინუსოიდური ფუნქიები=მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სინუსოიდური ფუნქციების მოდელირებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სინუსოიდური ფუნქციებით მოდელირება: ფაზის წანაცვლებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ ავაგოთ ტრიგონომეტრიული ფუნქციების გრაფიკები და როგორ მოვახდინოთ მათი ინტერპრეტირება. ისწავლეთ, როგორ ჩავწეროთ ტრიგონომეტრიული ფუნქციები მათი გრაფიკების მიხედვით ან სხვა თვისებების მიხედვით.