ძირითადი მასალა

შერჩევითი განაწილებები

ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი
ივარჯიშეთ
მიკერძოებული და მიუკერძოებელი შემფასებლებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
ნორმალური პირობა შერჩევის პროპორციისთვისმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
შერჩევის პროპორციების საშუალო და სტანდარტული გადახრამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ალბათობის პოვნა შერჩევის პროპორციითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
შერჩევის საშუალოების საშუალო და სტანდარტული გადახრამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
შერჩევით საშუალოები და ცენტრალური ზღვრის თეორემამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ალბათობის პოვნა შერჩევის საშუალოებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 700 ქულა!

ამ თემის შესახებ

შერჩევითი განაწილება გვიჩვენებს ნებისმიერ შესაძლო შედეგს, რომელიც სტატისტიკოსმა შეიძლება მიიღოს მოსახლეობის ნებისმიერი შერჩევითი ერთობლიობისგან და წარმოაჩენს, რამდენად ხშირად მეორდება თითოეულ შედეგი. ეს თემა გვიჩვენებს, თუ როგორ იქცევა შერჩევითი პროპორციები და შერჩევითი საშუალო განმეორებად შერჩევით ერთობლიობებში.