შერჩევითი განაწილებები

ამ თემის შესახებ

შერჩევითი განაწილება გვიჩვენებს ნებისმიერ შესაძლო შედეგს, რომელიც სტატისტიკოსმა შეიძლება მიიღოს მოსახლეობის ნებისმიერი შერჩევითი ერთობლიობისგან და წარმოაჩენს, რამდენად ხშირად მეორდება თითოეულ შედეგი. ეს თემა გვიჩვენებს, თუ როგორ იქცევა შერჩევითი პროპორციები და შერჩევითი საშუალო განმეორებად შერჩევით ერთობლიობებში.