ძირითადი მასალა

პირობითი ცვლადები

ამ თემის შესახებ

შემთხვევითი სიდიდე შეიძლება, იყოს შემთხვევითობაზე დაფუძნებული ნებისმიერი პროცესის შედეგი, როგორიცაა ავერსის მოსვლების რაოდენობა მონეტის 20-ჯერ აგდებისას. ჩვენ ვითვლით შემთხვევითი სიდიდის ალბათობას და სხვადასხვა ტიპის პირობითი ცვლადების მოსალოდნელ მნიშვნელობებს.