ძირითადი მასალა

პირობითი ცვლადები

ისწავლეთ
პირობითი ცვლადებიდისკრეტული და უწყვეტი პირობითი ცვლადებიშემთხვევითი სიდიდისთვის ალბათური განაწილების აგებაალბათობის მოდელების მაგალითი: გაყინული იოგურტიმოსალოდნელი მნიშვნელობა (საფუძვლები)
ივარჯიშეთ
ალბათობის მოდელებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ალბათობა დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მოსალოდნელი მნიშვნელობამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდის საშუალო (მოსალოდნელი მნიშვნელობა)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დისკრეტული შემთხვევითი სიდიდის სტანდარტული გადახრამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ალბათობის სიმკვრივის ფორმულები
ივარჯიშეთ
ალბათობა სიმკვრივის მრუდებშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ალბათობა ნორმალურ სიმკვრივის მრუდებშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი
ივარჯიშეთ
პირობითი ცვლადების გარდაქმნამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
პირობითი ცვლადების სხვაობის დისპერსიის წარმოება
ივარჯიშეთ
პირობითი ცვლადების კომბინირებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ბინომინალური განაწილებაბინომინალური განაწილების ვიზუალური გამოსახვაბინომინალური ალბათობის მაგალითიn მცდელობიდან k ქულის განზოგადებასაჯარიმო ტყორცნის ბინომინალური ალბათობის განაწილებაკალათბურთის ბინომინალური განაწილების გრაფიკის აგებაბინომინალური ალბათობა (საფუძველი)
ივარჯიშეთ
ბინომინალური ცვლადების ამოცნობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ბინომინალური ალბათობის ფორმულამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ბინომინალური ალბათობის გამოთვლამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მაგალითი ბერნულის განაწილების საშუალოსა და ვარიაციაზებინომინალური განაწილების საშუალოსა და დისპერსიის ფორმულები
ივარჯიშეთ
ბინომინალური შემთხვევითი სიდიდის საშუალო და სტანდარტული გადახრამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი
ივარჯიშეთ
ჯამური გეომეტრიული ალბათობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ტერმინი სიცოცხლის დაზღვევა და სიკვდილის ალბათობამონაცემის მიღება მოსალოდნელი მნიშვნელობიდანლატარიის ბილეთიდან მოსალოდნელი მოგებამოსალოდნელი მნიშვნელობა თევზაობისასდაზღვევისა და მოსალოდნელი მნიშვნელობის შედარებადიდი რიცხვების კანონი
ივარჯიშეთ
მოსალოდნელი მნიშვნელობა ემპირული ალბათობებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
პუასონის პროცესი 1პუასონის პროცესი 2

ამ თემის შესახებ

შემთხვევითი სიდიდე შეიძლება, იყოს შემთხვევითობაზე დაფუძნებული ნებისმიერი პროცესის შედეგი, როგორიცაა ავერსის მოსვლების რაოდენობა მონეტის 20-ჯერ აგდებისას. ჩვენ ვითვლით შემთხვევითი სიდიდის ალბათობას და სხვადასხვა ტიპის პირობითი ცვლადების მოსალოდნელ მნიშვნელობებს.