პირობითი ცვლადები

ამ თემის შესახებ

პირობითი ცვლადი შეიძლება, იყოს შემთხვევითობაზე დაფუძნებული ნებისმიერი პროცესის შედეგი, როგორიცაა ავერსის მოსვლების რაოდენობა მონეტის 20-ჯერ აგდებისას. ჩვენ ვითვლით პირობითი ცვლადის ალბათობას და სხვადასხვა ტიპის პირობითი ცვლადების მოსალოდნელ მნიშვნელობებს.