ძირითადი მასალა

დასკვნები კატეგორიული მონაცემებისთვის (ხი კვადრატის ტესტი)

ივარჯიშეთ
მოსალოდნელი რიცხვები თანხმობის კრიტერიუმის ტესტებშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
პირობები თანხმობის კრიტერიუმის ტესტებისთვისმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
0/100 ქულა
დასკვნები თანხმობის კრიტერიუმის ტესტშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
მოსალოდნელი რიცხვები ხი-კვადრატის ტესტში ორსვეტიანი ცხრილებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
0/100 ქულა
დასკვნების გაკეთება ორსვეტიანი ცხრილების ხი-კვადრატის ტესტებშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 700 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ხი კვადრატის ტესტი მნიშვნელობის შემოწმების ოჯახიდანაა, რომელიც გვაძლევს კატეგორიული მონაცემების განაწილების შემოწმების შესახებ ჰიპოთეზას. ეს თემა მოიცავს თანხმობის კრიტერიუმის ტესტებს, რომლის მიზანიცაა, დაადგინოს, ერთობლიობის მონაცემები შეესაბამება თუ არა ჰიპოთეტურ განაწილებას და შეამოწმოს ორ კატეგორიულ ცვლადს შორის დამოუკიდებლობა.