ძირითადი მასალა

დასკვნები კატეგორიული მონაცემებისთვის (ხი კვადრატის ტესტი)

ამ თემის შესახებ

ხი კვადრატის ტესტი მნიშვნელობის შემოწმების ოჯახიდანაა, რომელიც გვაძლევს კატეგორიული მონაცემების განაწილების შემოწმების შესახებ ჰიპოთეზას. ეს თემა მოიცავს თანხმობის კრიტერიუმის ტესტებს, რომლის მიზანიცაა, დაადგინოს, ერთობლიობის მონაცემები შეესაბამება თუ არა ჰიპოთეტურ განაწილებას და შეამოწმოს ორ კატეგორიულ ცვლადს შორის დამოუკიდებლობა.