კვლევის დიზაინი

ამ თემის შესახებ

სტატისტიკა გულისხმობს კითხვების დასმას და მონაცემების შეგროვებას ამ კითხვების გამოსაკვლევად. ეს თავი მოიცავს შერჩევისა და კვლევის მეთოდებს, დაკვირვებაზე დაფუძნებულ კვლევებსა და ექსპერიმენტის საბაზისო დიზაინს.