ძირითადი მასალა

ნორმალური განაწილებები

ამ თემის შესახებ

ნორმალური განაწილება განსაკუთრებული და ხშირი განაწილებაა, რომელიც სტატისტიკის შესწავლის საფუძველია. ნორმალური განაწილება რეალური ცხოვრების ბევრ ფენომენს აღწერს, საგამოცდო ქულებიდან ბუზების ფრთების სიგრძემდე.