ძირითადი მასალა

ვექტორები

ივარჯიშეთ
სკალარული ნამრავლიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სკალარული ნამრავლის ანალიზიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, რა არის ვექტორები და როგორ შეიძლება მათი გამოყენება ცხოვრებისეული მოდელების აღსაწერად. ვექტორებზე ჩაატარეთ მოქმედებები, როგორიცაა შეკრება, გამოკლება, ზომის შეცვლა, მართკუთხადან პოლარულ კოორდინატებად გადაქცევა და სხვა.