ძირითადი მასალა

ალბათობა და კომბინატორიკა

ივარჯიშეთ
დამოუკიდებელი ალბათობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
ალბათობა გადანაცვლებებთან და კომბინაციებთანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ალბათობისა და კომბინატორიკის საფუძვლები