ალბათობა და კომბინატორიკა

ივარჯიშეთ

დამოუკიდებელი ალბათობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

ალბათობა გადანაცვლებებთან და კომბინაციებთანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ალბათობისა და კომბინატორიკის საფუძვლები