პრე-ალგებრა

მონაცემთა წაკითხვა და განმარტვა

24-დან 0 დასრულებულია

ეს თემა ნაკლებად ეხება სტატისტიკას და უფრო მონაცემთა განმარტებისკენაა მიმართული. განურჩევლად იმისა, თუ როგორი სახითაა წარმოდგენილი ინფორმაცია - ცხრილებით, პიქტოგრაფებით, სვეტოვანი დიაგრამებით თუ წრფივი დიაგრამებით, ტუტორიალი კარგად გაგაცნობთ ამ იდეებს. იმ ბოლო კლასების სტუდენტებს ან აბიტურიენტებს, რომელთაც სურთ სტატისტიკის სწავლა, შეუძლიათ, გამოტოვონ ტუტორიალი (ან გაიმეორონ, რაც ასევე არ აწყენთ).

წილადები

106-დან 0 დასრულებულია

რა არის წილადი, მოქმედებები წილადებზე და წილადების გარდაქმნა.

განტოლებები, გამოსახულებები და უტოლობები

86-დან 0 დასრულებულია

ამ თემაში ჩვენ შევხედავთ ერთ და ორნაბიჯიან განტოლებებს, ისევე, როგორც გამოსახულებებსა და უტოლობებს.

დაწყება

თანრიგი
In this tutorial we'll learn about place value. This is key to better understanding what we're really doing when we count, carry, regroup, multiply, and divide with multi-digit numbers.
დაიწყეთ სწავლა