პრე-ალგებრა

მონაცემთა წაკითხვა და განმარტვა

ეს თემა ნაკლებად ეხება სტატისტიკას და უფრო მონაცემთა განმარტებისკენაა მიმართული. განურჩევლად იმისა, თუ როგორი სახითაა წარმოდგენილი ინფორმაცია - ცხრილებით, პიქტოგრაფებით, სვეტოვანი დიაგრამებით თუ წრფივი დიაგრამებით, ტუტორიალი კარგად გაგაცნობთ ამ იდეებს. იმ ბოლო კლასების სტუდენტებს ან აბიტურიენტებს, რომელთაც სურთ სტატისტიკის სწავლა, შეუძლიათ, გამოტოვონ ტუტორიალი (ან გაიმეორონ, რაც ასევე არ აწყენთ).

წილადები

რა არის წილადი, მოქმედებები წილადებზე და წილადების გარდაქმნა.

განტოლებები, გამოსახულებები და უტოლობები

ამ თემაში ჩვენ შევხედავთ ერთ და ორნაბიჯიან განტოლებებს, ისევე, როგორც გამოსახულებებსა და უტოლობებს.

დაწყება

თანრიგი
ამ ვიდეოში ჩვენ ვისწავლით თანრიგების შესახებ. ეს არის გასაღები, რომელიც გვეხმარება, უკეთ გავიგოთ, რას ვაკეთებთ დათვლის, გადატანის, დაჯგუფების, გამრავლებისა და გაყოფის დროს მრავალნიშნა რიცხვების შემთხვევაში.
დაიწყეთ სწავლა