ძირითადი მასალა

დავფიქრდეთ მრავალცვლადიანი ფუნქციების შესახებ.

ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი

ამ თემის შესახებ

ერთადერთი განსხვავება მრავალცვლადიან კალკულუსსა და ჩვეულებრივ კალკულუსს შორის არის ახალი სიტყვა "მრავალცვლადიანი". ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ საქმე გვექნება ფუნქციებთან, რომელთა არგუმენტებიც ან მნიშვნელობებიც ცხოვრობენ ორ ან მეტ განზომილებაში. ჩვენ აქ მოვიყვანთ საფუძვლებს მრავალცვლადიან ფუნქციებზე ფიქრისა და მათი ვიზუალიზაციისთვის.