რაციონალური გამოსახულებები, განტოლებები და ფუნქციები

ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

გაამარტივეთ რაციონალური გამოსახულებები: საერთო ერთწევრა მამრავლებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაამარტივეთ რაციონალური გამოსახულებები: საერთო ორწევრა მამრავლებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაამარტივეთ რაციონალური გამოსახულებები (რთული)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

გაამრავლეთ და გაყავით რაციონალური გამოსახულებები (მარტივი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაამრავლეთ და გაყავით რაციონალური გამოსახულებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გაამრავლეთ და გაყავით რაციონალური გამოსახულებები (რთული)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

შეკრიბეთ და გამოაკელით რაციონალური გამოსახულებები: ტოლი მნიშვნელებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრიბეთ და გამოაკელით რაციონალური გამოსახულებები: არატოლი მნიშვნელებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უმცირესი საერთო ჯერადიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრიბეთ და გამოაკელით რაციონალური გამოსახულებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

ჩასმული წილადებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

განტოლებები ერთი რაციონალური გამოსახულებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განტოლებები ერთი რაციონალური გამოსახულებით (რთული)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განტოლებები ორი რაციონალური გამოსახულებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

რაციონალურ ფუნქციათა გრაფიკებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

სტრუქტურის გაანალიზება რაციონალური გამოსახულებებითმოიპოვეთ 4 პასუხი 5 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

რაციონალური გამოსახულებები წილადებს ჰგავს, მაგრამ მრიცხველში და მნიშვნელში მთელი რიცხვების ნაცვლად ცვლად გამოსახულებებს შეიცავენ! ისწავლეთ, როგორ იმუშავოთ ასეთ გამოსახულებებზე. კერძოდ, გაამარტივოთ, შეკრიბოთ, გამოაკლოთ, გაამრავლოთ და გაყოთ ისინი (თითქმის ისე, როგორც წილადების შემთხვევაში!). შემდეგ, ამოხსენით რამდენიმე რაციონალურგამოსახულებიანი განტოლება და გააანალიზეთ რაციონალური ფუნქციების ქცევა.