ძირითადი მასალა

ტრიგონომეტრია

ისწავლეთ
გვერდის სიგრძის პოვნა სინუსების თეორემითკუთხის გრადუსული ზომის პოვნა სინუსების თეორემითსინუსების თეორემის დამტკიცება
ივარჯიშეთ
ამოხსენით სინუსების თეორემის გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
გვერდის სიგრძის პოვნა კოსინუსების თეორემითკუთხის გამოთვლა კოსინუსების თეორემითკოსინუსების თეორემის დამტკიცება
ივარჯიშეთ
ამოხსენით კოსინუსების თეორემის გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანა ტრიგონომეტრიაში: ვარსკვლავებისინუსებისა და კოსინუსების წესები (მიმოხივლა)
ივარჯიშეთ
ამოცანები ზოგადად სამკუთხედებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რადიანები (შესავალი)რადიანები & გრადუსებიგრადუსების გადაყვანა რადიანებშირადიანების გადაყვანა გრადუსებშიკუთხეები რადიანებში და მეოთხედები
ივარჯიშეთ
რადიანები & გრადუსებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ერთეულოვანი წრეტრიგონომეტრიული ფუნქციები და მართკუთხა სამკუთხედის ტრიგონომეტრიული შეფარდებებიტრიგონომეტრია, ერთეულოვანი წრე: მიმოხილვა
ისწავლეთ
y=sin(x)-ის გრაფიკიy=tan(x)-ის გრაფიკიy=sin(x)-ისა და y=cos(x)-ის გადაკვეთის წერტილები
ისწავლეთ
სინუსის და კოსინუსის იგივეობები: სიმეტრიატანგენსის იგივეობები: სიმეტრიასინუსის და კოსინუსის იგივეობები: პერიოდულობატანგენსის იგივეობები: პერიოდულობა
ისწავლეთ
განსაკუთრებული კუთხეების ტრიგონომეტრიული მნიშვნელობები
ივარჯიშეთ
განსაკუთრებული კუთხეების ტრიგონომეტრიული მნიშვნელობებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ძირითადი ტრიგონომეტრიული იგივეობის დამტკიცებაძირითადი ტრიგონომეტრიული იგივეობის გამოყენებაპითაგორას იგივეობა (მიმოხილვა)
ივარჯიშეთ
გამოიყენეთ პითაგორას იგივეობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
სინუსოიდალური ფუნქციების თვისებები
ივარჯიშეთ
სინუსოიდური ფუნქციის შუახაზი გრაფიკიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სინუსოიდური ფუნქციების ამპლიტუდა გრაფიკიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
სინუსოიდალური ფუნქციების ამპლიტუდა და პერიოდი განტოლებიდან
ივარჯიშეთ
სინუსოიდური ფუნქციების შუახაზი განტოლებებიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სინუსოიდური ფუნქციების ამპლიტუდა განტოლებიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
სინუსოიდალური ფუნქციების ამპლიტუდა და პერიოდი განტოლებიდანშუახაზი, ამპლიტუდა და პერიოდი (მიმოხილვა)
ივარჯიშეთ
სინუსოიდური ფუნქციების პერიოდი გრაფიკიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სინუსოიდური ფუნქციების პერიოდი განტოლებიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
სინუსოიდალური გრაფიკების გარდაქმნა: ვერტიკალური გაჭიმვა & ჰორიზონტალური არეკვლასინუსოიდალური გრაფიკების გარდაქმნა: ვერტიკალური და ჰორიზონტალური გაჭიმვები
ივარჯიშეთ
სინუსოიდური ფუნქციების გრაფიკის აგებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
სინუსოიდალური ფუნქცია გრაფიკიდანამოცანა ტრიგონომეტრიაში: ყოველდღიური ტემპერატურის მოდელირებაამოცანა ტრიგონომეტრიაში: ყოველწლიური ტემპერატურის მოდელირება
ივარჯიშეთ
ააგეთ სინუსოიდური ფუნქიები=მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სინუსოიდური ფუნქციების მოდელირებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ ძირითადი ტრიგონომეტრიული ფუნქციების, sin(x)-ის, cos(x)-ისა და tan(x)-ის შესახებ და გამოიყენეთ ძირითადი ტრიგონომეტრიული ფუნქციები სხვადასხვა მიზნებისთვის.