ძირითადი მასალა

ტრიგონომეტრია

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 300 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 300 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 600 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 300 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 1500 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ ძირითადი ტრიგონომეტრიული ფუნქციების, sin(x)-ის, cos(x)-ისა და tan(x)-ის შესახებ და გამოიყენეთ ძირითადი ტრიგონომეტრიული ფუნქციები სხვადასხვა მიზნებისთვის.