ძირითადი მასალა

ორსვეტიანი ცხრილები

ივარჯიშეთ
წაიკითხეთ ორსვეტოვანი ცხრილებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ააგეთ ორმხრივი ცხრილებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ორსვეტიანი ცხრილები გვაჩვენებს დამოკიდებულებებს კატეგორიულ ცვლადებს შორის.