ორსვეტიანი ცხრილები

ივარჯიშეთ

წაიკითხეთ ორსვეტოვანი ცხრილებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ააგეთ ორსვეტოვანი ცხრილებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ორსვეტიანი ცხრილები გვაჩვენებს დამოკიდებულებებს კატეგორიულ ცვლადებს შორის.