ძირითადი მასალა
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
შეამოწმეთ, როგორ გესმით მსგავსება ამ 9 კითხვით.

ამ თემის შესახებ

გაიგეთ, რას ნიშნავს ორი ფიგურის მსგავსება და როგორ გაიგოთ, მსგავსია თუ არა ორი ფიგურა. გამოიყენეთ ეს იდეა გეომეტრიული თეორემების დასამტკიცებლად და მრავალკუთხედებიანი ამოცანების ამოსახსნელად.