ძირითადი მასალა
ისწავლეთ

ამ თემის შესახებ

სალი ასრულებს მაგალითებს კალიფორნიის გეომეტრიის სტადარტული ტესტის გამოქვეყნებული კითხვებიდან.