პარამეტრული განტოლებები, პოლარული კოორდინატები და ვექტორული ფუნქციები

ამ თემის შესახებ

ჩვენ მიჩვეულნი ვართ ფუნქციებს, რომელთა მნიშვნელობაც ერთი ცვლადია და რომელთა გრაფიკიც განსაზღვრულია კონკრეტული (x,y) კოორდინატებით. მაგრამ სხვაგვარი ფუნქციებიც არსებობს! მაგალითად, ვექტორულ ფუნქციებს ზოგჯერ ორი ან მეტი მნიშვნელობა აქვს! პოლარული ფუნქციების გრაფიკები აიგება პოლარული კოორდინატებით, ე.ი. მათში კუთხე გამოიყენება არგუმენტად, მნიშვნელობა კი — რადიუსად! გაიგეთ მეტი ამ ფუნქციებისა და მათში წარმობულის ცნების გამოყენების შესახებ.