ძირითადი მასალა

შეფარდებები, სიჩქარეები და პროცენტები

ივარჯიშეთ

შექმენით ორმაგი რიცხვითი ღერძებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეფარდებები ორმაგი რიცხვითი ღერძებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ორმაგი რიცხვითი ღერძები დაუკავშირეთ წილადების ცხრილებსმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროპორციის ცხრილიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეფარდებები კუბიკებიანი დიაგრამებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

პროცენტებისა და წილადების გარდაქმნამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათწილადების პროცენტებში გადაყვანამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროცენტების ათწილადებში გადაყვანამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

ამოცანები პროცენტებზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

თანაფარდობები, სიჩქარეები და პროცენტები რეალურ ცხოვრებაში ყველაზე მეტად გამოსადეგი მათეტიკური ცნებებია (და, თუნდაც, რა არის რეალური ცხოვრება, არა?). რეცეპტებით დაწყებული სპორტით დამთავრებული, ამ ცნებებმა გაიკვლიეს გზა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში.