შეფარდებები, სიჩქარეები და პროცენტები

ივარჯიშეთ

რა არის პროცენტიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროცენტები წილადების მოდელებიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დააკავშირეთ წილადები, ათწილადები და პროცენტებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

პროცენტებისა და წილადების გარდაქმნამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათწილადების პროცენტებში გადაყვანამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროცენტების ათწილადებში გადაყვანამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

ამოცანები პროცენტებზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

თანაფარდობები, სიჩქარეები და პროცენტები რეალურ ცხოვრებაში ყველაზე მეტად გამოსადეგი მათეტიკური ცნებებია (და, თუნდაც, რა არის რეალური ცხოვრება, არა?). რეცეპტებით დაწყებული სპორტით დამთავრებული, ამ ცნებებმა გაიკვლიეს გზა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში.