ძირითადი მასალა

შეფარდებები, სიჩქარეები და პროცენტები

ისწავლეთ
რა არის პროპორციაპროპორციების საფუძვლებიშეფარდების მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
პროპორციების საფუძვლებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რა არის პროპორციაშეფარდების მიმოხილვანაწილი:მთელი შეფარდებებიპროპორციის ცხრილიშეფარდების მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
პროპორციების საფუძვლებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროპორციის ცხრილიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
შეფარდებები და ორმაგი რიცხვითი ღერძებიპროპორციის ცხრილიშეფარდებებზე ამოცანების ცხრილებით ამოხსნაშეფარდებები კუბიკებიანი დიაგრამებით
ივარჯიშეთ
შექმენით ორმაგი რიცხვითი ღერძებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეფარდებები ორმაგი რიცხვითი ღერძებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ორმაგი რიცხვითი ღერძები დაუკავშირეთ წილადების ცხრილებსმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროპორციის ცხრილიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეფარდებები კუბიკებიანი დიაგრამებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
შეფარდებები საკოორდინატო სიბრტყეზეშეფარდებები და გაზომვებინაწილი:მთელი შეფარდებებიამოცანები ნაწილი:მთელი სახის შეფარდებებზე
ივარჯიშეთ
შეფარდებები საკოორდინატო სიბრტყეზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეფარდებები და ზომის ერთეულებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ნაწილი:ნაწილი:მთელი შეფარდებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რა არის პროპორციათანაფარდობაზე ამოცანის ამოხსნაერთეულის ღირებულების ამოცანის ამოხსნათანაფარდოებების შედარების მაგალითიტემპის მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
საცალო ფასიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები თანაფარდობებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
თანაფარდობების შედარებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
პროცენტის მნიშვნელობა109%-ის მნიშვნელობაპროცენტები წილადების მოდელებიდანწილადი, ათწილადი და პროცენტი ვიზუალური მოდელით
ივარჯიშეთ
რა არის პროცენტიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროცენტები წილადების მოდელებიდანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დააკავშირეთ წილადები, ათწილადები და პროცენტებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
პროცენტის ათწილადად და წილადად გარდაქმნის მაგალითიპროცენტების, წილადების და ათწილადების გადაყვანაათწილადების წილადებში გადაყვანა: 0.601ათწილადების პროცენტებში გადაყვანა: 1.501პროცენტების ათწილადებად გადაქცევა: 59.2%პროცენტების ათწილადებად გადაქცევა: 113.9%პროცენტების გარდაქმნებისა და წილადების მიმოხილვაათწილადებისა და პროცენტების გადაყვანა - გამეორება
ივარჯიშეთ
პროცენტებისა და წილადების გარდაქმნამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათწილადების პროცენტებში გადაყვანამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროცენტების ათწილადებში გადაყვანამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
პროცენტის პოვნამთელი რიცხვის პროცენტი ამოცანები პროცენტებზე: 100 80-ის რამდენი პროცენტია?პროცენტებზე ამოცანების ამოხსნა
ივარჯიშეთ
პროცენტებზე მაგალითების ტოლფასით წარმოდგენამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პროცენტების პოვნამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანა პროცენტზე: ქილების გადამუშავება
ივარჯიშეთ
ამოცანები პროცენტებზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

თანაფარდობები, სიჩქარეები და პროცენტები რეალურ ცხოვრებაში ყველაზე მეტად გამოსადეგი მათეტიკური ცნებებია (და, თუნდაც, რა არის რეალური ცხოვრება, არა?). რეცეპტებით დაწყებული სპორტით დამთავრებული, ამ ცნებებმა გაიკვლიეს გზა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში.