ძირითადი მასალა
ისწავლეთ საშუალოს გამოთვლა მარტივი მაგალითებისა და ამოცანების დახმარებით.
თეგები