ძირითადი მასალა

მონაცემები და სტატისტიკა

ისწავლეთ
მონაცემთა წარმოდგენასიხშირეთა ცხრილები და წერტილოვანი დიაგრამები
ივარჯიშეთ
მონაცემები, გახურებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სიხშირეთა ცხრილების შედგენამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წერტილოვანი დიაგრამების შექმნამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სიხშირეთა ცხრილებისა და წერტილოვანი დიაგრამების წაკითხვამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
სტატისტიკური კითხვები
ივარჯიშეთ
სტატისტიკური კითხვებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ჰისტოგრამის აგებაჰისტოგრამის განმარტება
ივარჯიშეთ
ააგეთ ჰისტოგრამებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წაიკითხეთ ჰისტოგრამამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
სტატისტიკის შესავალი: საშუალო, მედიანა და მოდასაშუალო, მედიანა და მოდა: მაგალითისაშუალოს გამოთვლა
ივარჯიშეთ
საშუალოს გამოთვლამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მედიანის გამოთვლამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
საშუალოს გამოთვლა: მონაცემების გამოსახვამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მედიანას გამოთვლა: მონაცემების გამოსახვამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მოცემული საშუალოს მეშვეობით უცნობი მონაცემის პოვნასაშუალო სიდიდე, როგორც ბალანსის წერტილითავსატეხები მედიანასა და დიაპაზონზეგავლენა მედიანასა და საშუალოზე: განკერძოებულის მოშორებაგავლენა მედიანასა და საშუალოზე: განკერძოებულის გაზრდა
ივარჯიშეთ
მოცემული საშუალოს მეშვეობით უცნობი მონაცემის პოვნამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
თავსატეხები მედიანასა და დიაპაზონზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მონაცემის წერტილის გადაადგილების დამატების და მოშორების შედეგებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
კვარტილშორისი სიდიდე (IQR)
ივარჯიშეთ
კვარტილშორისი სიდიდე (IQR)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ბოქსპლოტების წაკითხვაბოქსპლოტების შედგენადამუშავებული მაგალითი: ბოქს-პლოტის აგება (მონაცემთა კენტი რიცხვი)დამუშავებული მაგალითი: ბოქს-პლოტის აგება (მონაცემთა ლუწი რიცხვი)ბოქს-პლოტის განმარტება
ივარჯიშეთ
ბოქსპლოტების წაკითხვამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ბოქსპლოტების შედგენა მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვარტილების ინტერპრეტირებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
საშუალოს სტანდარტული გადახრა (MAD)საშუალო აბსოლუტური გადახრის მაგალითი
ივარჯიშეთ
საშუალოს სტანდარტული გადახრა (MAD)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
წერტილოვანი დიაგრამების, ჰისტოგრამებისა და ბოქსპლოტების შედარება
ივარჯიშეთ
მონაცემთა შედარებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
განაწილების ფორმებიმონაცემთა შეჯგუფებები (კლასტერები), სიცარიელეები, კულმინაციები და გამონაკლისები
ივარჯიშეთ
განაწილების ფორმებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

სტატისკაში ვცდილობთ სამყაროს შესახებ აზრის გამოტანას დიდი ოდენობის ინფორმაციის შეგროვებით, ორგანიზებით, ანალიზითა და პრეზენტაციით. მაგალითად, შეგიძლიათ ჰკითხოთ თქვენს მეგობრებს, რომელია ყველაზე პოპულარული შოუ, მაგრამ მცირე ჯგუფის მაგალითი ვერ მოგცემთ ზუსტ წარმოდგენას იმაზე, თუ რას უყურებს ყველაზე ხშირად ყველა მეექვსეკლასელი. ამ კვლევისათვის თქვენ უნდა გამოკითხოთ სხვადასხვა წარმოშობის მოსწავლეები ქვეყნის ყველა კუთხიდან. შემდგომ შესაძლებელია მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი, რათა მივიღოთ უფრო ზუსტი სურათი ყველაზე პოპულარული ტელეშოუს შესახებ. დავიწყოთ სტატისტიკის განხილვა, ბოქს-პლოტის, სვეტოვანი დიგრამების, პიქტოგრაფების, წრფივი გრაფების და წერტილოვანი დიაგრამების ჩათვლით.