ძირითადი მასალა

გაზომვა და მონაცემები

ივარჯიშეთ
მიახლოებითი დრო (წამები, წუთები და საათები)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განსხვავება დროშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
დროის გამოცნობის ამოცანებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 900 ქულა
ივარჯიშეთ
მცირე საზომ ერთეულში გადაყვანა (მილილიტრი და ლიტრი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
მცირე საზომ ერთეულში გადაყვანა (ფინჯანი, პინტი, კვარტი და გალონი)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
მცირე საზომ ერთეულში გადაყვანა (მმ, სმ, მ და კმ)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
მცირე საზომ ერთეულში გადაყვანა (დუიმი, ფუტი, იარდი და მილი)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 800 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 300 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 2300 ქულა!

ამ თემის შესახებ

როდესაც რამეს ვზომავთ, ამას ადამიანების მერ განსაზღვრული ზომის ერთეულებით ვაკეთებთ. სხვადასხვა ადგილებში განსხვავებული ზომები და მასშტაბებია დადგენილი. ყველაზე მიღებულია ზომის ერთეულების ორი სისტემა: ამერიკული და მეტრული. მოდი მოვიფიქროთ, როგორ დავაკავშიროთ ისინი ერთმანეთში! ვიფიქროთ ასევე პერიმეტრსა და ფართობზე!