ძირითადი მასალა

გაზომვა და მონაცემები

ივარჯიშეთ
მცირე საზომ ერთეულში გადაყვანა (მმ, სმ, მ და კმ)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მცირე საზომ ერთეულში გადაყვანა (დუიმი, ფუტი, იარდი და მილი)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

როდესაც რამეს ვზომავთ, ამას ადამიანების მერ განსაზღვრული ზომის ერთეულებით ვაკეთებთ. სხვადასხვა ადგილებში განსხვავებული ზომები და მასშტაბებია დადგენილი. ყველაზე მიღებულია ზომის ერთეულების ორი სისტემა: ამერიკული და მეტრული. მოდი მოვიფიქროთ, როგორ დავაკავშიროთ ისინი ერთმანეთში! ვიფიქროთ ასევე პერიმეტრსა და ფართობზე!