ძირითადი მასალა

ათწილადები

ივარჯიშეთ
ათწილადები რიცხვით ღერძზე: მეათედები 0-1მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათწილადები რიცხვით ღერძზე: მეათედებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათწილადები რიცხვით ღერძზე: მეასედები 0-0.1მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ათწილადები რიცხვით ღერძზე: მეასედებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

გაიგეთ, თუ რა არის ათწილადი და რა კავშირი აქვს მას წილადებთან. ასევე იპოვეთ ათწილადები რიცხვით ღერძე, გადაიყვანეთ წილადები და ათწილადები და შეადარეთ ათწილადები ერთმანეთს.