ძირითადი მასალა

გაზომვა და მონაცემები

ივარჯიშეთ
მართკუთხა პრიზმების მოცულობამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მოცულობის (კუბური ერთეულები) საპოვნელად დაშალეთ ფიგურებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მოცულობის საპოვნელად დაშალეთ ფიგურებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები მოცულობაზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
საზომი ერთეულების გადაყვანა (მეტრები)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
საზომი ერთეულების გადაყვანა (აშშ-ში მიღებული)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ამოცანა ერთეულების გადაყვანაზე (მეტრული სისტემა)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ერთეულის გადაყვანის ამოცანები (იმპერიული სისტემა)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

თუ დაფიქრდებით, მიხვდებით, რომ თითქმის ყველაფერს ვზომავთ: დროს, მანძილს, ზომას, წონას, მოცულობას და ა.შ. ყველაფერი იზომება! საინტერესო ისაა, თუ რა საზომ ერთეულებს ვიყენებთ, როგორ ვქმნით, ვადარებთ და გადაგვყავს ერთმანეთში სხვადასხვა საზომი ერთეულები? ამ გაკვეთილებით სწორედ ბოლო საკითხს შევეხებით.