ძირითადი მასალა

გეომეტრია

ივარჯიშეთ
ფიგურები საკოორდინატო სიბრტყეზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პირველ მეოთხედში აღნიშნულ წერტილთა შორის მანძილი მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები საკოორდინატო სიბრტყეზე (პირველი მეოთხედი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ამოიცანით ოთხკუთხედებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ოთხკუთხედის სახეობებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ფიგურების თვისებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

გეომეტრიის საწყისებსაც შევეხებით. მათ, ვისაც კარგი ვიზუალური აღქმა გაქვთ, ძალიან მოგეწონებათ ეს საკითხი. განვიხილავთ მრავალ ხაზსსა და ფორმას ერთ, ორ და სამ განზომილებაში. გავიგებთ, რა არის საკოორდინატო სიბრტყე, როგორ უნდა აღვნიშნოთ მასზე წერტილები, რა არის მეოთხედები, პარალელოგრამები, ტრაპეციები და რომბები. მოემზადეთ!