ძირითადი მასალა

ერთუცნობიანი განტოლებების ამოხსნა

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ უფრო რთული, რამდენიმე ნაბიჯით შესასრულებელი განტოლებების ამოხსნა. მაგალითად, 4x + 5 = 6x -7.