ძირითადი მასალა

გეომეტრია

ისწავლეთ
კუთხეები, პარალელური ხაზები, & გადამკვეთი ხაზებიპარალელული და პერპენდიკულარული წრფეებიგამოტოვებული კუთხეები მკვეთი წრფის შემთხვავშიმკვეთი ხაზით შექმნილი კუთხეების ზომები
ივარჯიშეთ
პარალელური წრფეების კუთხეებს შორის კავშირიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ვარჯიში კუთხეების დაჯამებაშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ვარჯიში კუთხეების განტოლებებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გადამკვეთ წრფეებს შორის კუთხეების ზომის პოვნამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
სამკუთხედის შიდა კუთხეთა ჯამი არის 180°: დამტკიცებაამოცანები ტოლფერდა და ტოლგვერდა სამკუთხედებზესამკუთხედის გარე კუთხის მაგალითიდამუშავებული მაგალითი: სამკუთხედის კუთხეები (გადამკვეთი წრფეები)დამუშავებული მაგალითი: სამკუთხედის გვერდები (დიაგრამა) სამკუთხედის კუთხის რთული ამოცანასამკუთხედის კუთხის რთული ამოცანა 2სამკუთხედის კუთხეები: მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
იპოვეთ სამკუთხედის კუთხეებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იპოვეთ ტოლფერდა სამკუთხედის კუთხეებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კუთხეების ზომის პოვნა სამკუთხედების გამოყენებითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
შესავალი პითაგორას თეორემაშიპითაგორას თეორემის მაგალითიპითაგორას თეორემა, შესავალი: ამოცანებიპითაგორას თეორემა ტოლფერდა სამკუთხედში
ივარჯიშეთ
პითაგორას თეორემის დახმარებით იპოვეთ ტოლფერდა სამკუთხედის გვერდებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მართკუთხა სამკუთხედის გვერდებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პითაგორას თეორემის წარმოდგენისთვის გამოიყენეთ კვადრატების ფართობები.მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
პითაგორას თეორემის გამოყენებით იპოვეთ ტოლფერდა სამკუთხედის ფართობიამოცანა პითაგორას თეორემაზე: ხალიჩაამოცანა პითაგორას თეორემაზე: სათევზაო ნავიპითაგორას თეორემა სამ განზომილებაში
ივარჯიშეთ
პერიმეტრის საპოვნელად გამოიყენეთ პითაგორას თეორემამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები პითაგორას თეორემაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
პითაგორას თეორემა სამ განზომილებაშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოწვევა პითაგრას თეორემაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მანძილის ფორმულამანძილის ფორმულამანძილის ფორმულა: მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
ორ წერტილს შორის მანძილიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
პითაგორას თეორემის გარფილდისეული მტკიცებაპითაგორას თეორემის ბასკარასეული მტკიცებაპითაგორას თეორემის დამტკიცება მსგავსების დახმარებითპითაგორას თეორემის კიდევ ერთი დამტკიცება
ისწავლეთ
ცილინდრის მოცულობა და ზედაპირის ფართობისფეროს მოცულობაკონუსის მოცულობა
ივარჯიშეთ
ცილინდრების მოცულობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სფეროს მოცულობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კონუსების მოცულობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები ცილინდრების, სფეროებისა და კონუსების მოცულობაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ამ თემაში ვისწავლით განსაკუთრებულ კუთხეებზე, მაგალითად, გადამკვეთ წრფეების შორის მყოფ კუთხეებსა და სამკუთხედის კუთხეებზე. შემდეგ გავეცნობით პითაგორას თეორემას. ვიპოვით სამგანზომილებიანი ფიგურების - სფეროების, კონუსებისა და ცილინდრების - მოცულობას. ბოლოს, ვისწავლით ასახვას, ამოტრიალებას, არეკვლას, ტოლობასა და მსგავსებას.