ძირითადი მასალა

მიმატება და გამოკლება 100-ის ფარგლებში

ისწავლეთ
განმეორებით შეკრება: თმის შეჭრა
ივარჯიშეთ
განმეორებით შეკრებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
1-ის მიმატება 10-ის მიმატების წინააღმდეგრას ნიშნავს თანრიგი ათეულების დამატებისასრას ნიშნავს თანრიგი ერთეულების დამატებისასერთების და ათების მიმატება
ივარჯიშეთ
დაუმატეთ 1 ან 10მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დაუმატეთ 1-ები ან 10-ები (დაჯგუფების გარეშე)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
1-ის გამოკლება 10-ის გამოკლების წინააღმდეგ1-ების გამოკლება თანრიგის მიხედვით10-ების გამოკლება თანრიგის მიხედვით
ივარჯიშეთ
გამოაკელით 1 ან 10მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ერთეულებისა და ათეულების გამოკლება (ქვეშმიწერის გარეშე)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ორნიშნა რიცხვების შეკრება დაჯგუფების გარეშე 1ორნიშნა რიცხვების შეკრება დაჯგუფების გარეშე 2ორნიშნა რიცხვების დაშლა შეკრების მაგალითებშიდაჯგუფება ერთნიშნა რიცხვის მიმატებისთვისშეკრება 10-ად დაჯგუფების საშუალებით
ივარჯიშეთ
ორნიშნა რიცხვების შეკრება (დაჯგუფების გარეშე)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ორნიშნა რიცხვების დაშლა შეკრების მაგალითებშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დაჯგუფება ერთნიშნა რიცხვების მიმატების დროსმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ორნიშნა რიცხვების გამოკლება დაჯგუფების გარეშე 1ორნიშნა რიცხვების გამოკლება გადაჯგუფების გარეშე (მაგალითი 2)ერთნიშნა რიცხვის გამოკლება დაჯგუფების საშუალებით
ივარჯიშეთ
ორნიშნა რიცხვების გამოკლება (დაჯგუფების გარეშე)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ერთნიშნა რიცხვების გამოკლება დაჯგუფების საშუალებითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
53+17-ის შეკრება 10-ად დაჯგუფების საშუალებითშეკრება 10-ად დაჯგუფების საშუალებითორნიშნა რიცხვების შეკრების სტრატეგიებიმიმატება და გამოკლება რიცხვითი ღერძების გამოყენებით
ივარჯიშეთ
ორნიშნა რიცხვების შეკრება ათეულებად დაჯგუფების საშუალებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ორნიშნა რიცხვების შეკრება ათეულებად დაჯგუფების საშუალებით 2მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
აირჩიეთ 100-ის ფარგლებში შეკრების სტრატეგიებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრება და გამოკლება რიცხვითი ღერძის დახმარებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ორნიშნა რიცხვების შეკრება დაჯგუფების გარეშე 2შეკრება დაჯგუფების საშუალებით
ივარჯიშეთ
მიმატება ასის ფარგლებშიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ორნიშნა რიცხვების გამოკლება დაჯგუფების გარეშე 1გამოკლება დაჯგუფებით (სესხებით)
ივარჯიშეთ
გამოკლება 100-ის ფარგლებშიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანები რიცხვით წრფეზე შეკრებასა და გამოკლებაზეამოცანა გამოკლებაზე: ტენისის ბურთებიამოცანები შეკრებაზე: ცხენებიამოცანა გამოკლებაზე: თოვლი ამოცანა გამოკლებაზე: პასტელები
ივარჯიშეთ
ამოცანები რიცხვითი ღერძის გამოყენებით შეკრებასა და გამოკლებაზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები შეკრებასა და გამოკლებაზე ასის ფარგლებში 1მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები შეკრებასა და გამოკლებაზე ასის ფარგლებში 2მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანა გამოკლებაზე: კალათბურთიამოცანა შეკრებაზე: ზღვის ვარსკვლავიამოცანა შეკრებაზე: წერტილები
ივარჯიშეთ
ამოცანები შეკრებასა და გამოკლებაზე 100-ის ფარგლებში 3მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
რთული ამოცანები შეკრებასა და გამოკლებაზე (100-ის ფარგლებში)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
5-ის გამოტოვებით თვლა10-ებით თვლა100-ის გამოტოვებით თვლა
ივარჯიშეთ
5-ის გამოტოვებით თვლამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
10-ის გამოტოვებით თვლამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
100-ის გამოტოვებით თვლამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
უცნობი რიცხვი შეკრებისა და გამოკლების დროს
ივარჯიშეთ
იპოვეთ უცნობი რიცხვი (შეკრება და გამოკლება 100-ის ფარგლებში)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ ორნიშნა რიცხვების შეკრება და გამოკლება ასის ფარგლებში.