ძირითადი მასალა

მიმატება და გამოკლება

ისწავლეთ
შეკრების და გამოკლების დაკავშირება
ივარჯიშეთ
ვივარჯიშოთ შეკრებასა და გამოკლებაშიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ვკრებთ 7 + 6ვკრებთ 8 + 7ვკრებთ 5 + 3 + 6
ივარჯიშეთ
შეკრება ოცის ფარგლებშიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
3 რიცხვის შეკრებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რამდენია 14 - 6 ?
ივარჯიშეთ
გამოკლება 20-ის ფარგლებშიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ტოლობის ნიშანი
ივარჯიშეთ
ტოლობის ნიშანიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი
ივარჯიშეთ
იპოვეთ გამოტოვებული რიცხვი (შეკრება და გამოკლება 20-ის ფარგლებში)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანები შეკრებასა და გამოკლებაზე: სუპერგმირებიამოცანები შეკრებასა და გამოკლებაზე: გორილები
ივარჯიშეთ
ამოცანები შეკრებასა და გამოკლებაზე 1მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები შეკრებასა და გამოკლებაზე 2მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანები შედარებაზე: მარმარილოს ბურთებიამოცანები შედარებაზე: ნამისჭიები
ივარჯიშეთ
ამოცანები მეტობასა და ნაკლებობაზე 1მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები „მეტობასა" და „ნაკლებობაზე" 2მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
1-ის მიმატება 10-ის მიმატების წინააღმდეგრას ნიშნავს თანრიგი ათეულების დამატებისასრას ნიშნავს თანრიგი ერთეულების დამატებისასერთების და ათების მიმატება
ივარჯიშეთ
დაუმატეთ 1 ან 10მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დაუმატეთ 1-ები ან 10-ები (დაჯგუფების გარეშე)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ორნიშნა რიცხვების შეკრება დაჯგუფების გარეშე 1ორნიშნა რიცხვების შეკრება დაჯგუფების გარეშე 2ორნიშნა რიცხვების დაშლა შეკრების მაგალითებშიდაჯგუფება ერთნიშნა რიცხვის მიმატებისთვისშეკრება 10-ად დაჯგუფების საშუალებით
ივარჯიშეთ
ორნიშნა რიცხვების შეკრება (დაჯგუფების გარეშე)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ორნიშნა რიცხვების დაშლა შეკრების მაგალითებშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დაჯგუფება ერთნიშნა რიცხვების მიმატების დროსმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

თავდაპირველად ვისწავლით, რა მიმართებაშია მიმატება და გამოკლება. შემდეგ მივუმატებთ და გამოვაკლებთ 20–ზე ნაკლებ ან ტოლ რიცხვებს და ამოვხსნით ამოცანებს მიმატებასა და გამოკლებაზე. ბოლოს დავიწყებთ ორნიშნა რიცხვების მიმატებას.