ძირითადი მასალა
ისწავლეთ

ამ თემის შესახებ

ამ დროისთვის უნდა იცნობდეთ რამდენიმე სახის მიმდევრობას, როგორებიცაა არითმეტიკული და გეომეტრიული პროგრესია. რიმანის ჯამიც მწკრივია. ეს სინამდვილეში დიდი და გასაოცარი სამყაროა: მწკრივების სამყარო!