ძირითადი მასალა
ისწავლეთ

ამ თემის შესახებ

ინტეგრალური კალკულუსის დიდი აზრია მრუდის ქვეშ ფართობის გამოთვლა ინტეგრალების გამოყენებით. რა კავშირი აქვს ამას დიფერენციალურ კალკულუსთან? გასაოცარია, მაგრამ ყველაფერი! აქ ისწავლეთ ყველაფერი ინტეგრალებისა და მათი გამოყენების შესახებ.