ძირითადი მასალა

წარმოებულის გამოყენება

ამ თემის შესახებ

რისთვის უნდა ისწავლო ფუნქციის გაწარმოება, თუ არ გამოიყენებ? ისწავლეთ დიფერენციალური კალკულუსის გამოყენების სხვადასხვა გზები, რომლებითაც ვიკლვევთ ფუნქციებს და ვხსნით რეალური სამყაროს ამოცანებს.