ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, რა არის წრფე, მონაკვეთი და სხივი და როგორ გამოვიყენოთ ისინი.