ძირითადი მასალა

საკოორდინატო სიბრტყე

ივარჯიშეთ
წერტილების დატანამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები საკოორდინატო სიბრტყეზე (პირველი მეოთხედი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
წერტილები საკოორდინატო სიბრტყეზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები საკოორდინატო სიბრტყეზე, ოთხივე მეოთხედშიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ფართობი და პერიმეტრი საკოორდინატო სიბრტყეზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები ოთხკუთხედების შესახებ საკოორდინატო სიბრტყეზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ჩვენ ვიყენებთ კოორდინატებს, რომ აღვწეროთ, სად არის რამე განლაგებული. გეომეტრიაში, კოორდინატები აღნიშნავენ იმას, თუ სად არის წერტილები ბადეზე, რომელსაც ჩვენ „საკოორდინატო სიბრტყეს" ვუწოდებთ.