ძირითადი მასალა

უარყოფითი რიცხვები

ისწავლეთ
რა არის უარყოფითი რიცხვირა არის უარყოფითი რიცხვი
ივარჯიშეთ
უარყოფითი რიცხვების ინტერპრეტაციამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უარყოფითი რიცხვები რიცხვით ღერძზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
უარყოფითი რიცხვების დალაგებაუარყოფითი რიცხვების დალაგება
ივარჯიშეთ
უარყოფითი რიცხვების დალაგებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მოპირდაპირე რიცხვებიმოპირდაპირე რიცხვებიუარყოფითი სიმბოლო, როგორც მოპირდაპირემოპირდაპირე რიცხვები (მიმოხილვა)
ივარჯიშეთ
მოპირდაპირე რიცხვებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უარყოფითი სიმბოლო, როგორც მოპირდაპირემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მოდულის მაგალითებიშესავალი მოდულებშიმოდულების შედარებარიცხვით ღერძზე მოდულების განლაგებამოდული, როგორც მანძილი რიცხვებს შორისმოდულის მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
იპოვეთ მოდულებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეადარეთ და დაალაგეთ მოდულებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
აბსოლუტური მნიშვნელობა მანძილის მოსაძებნადმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
უარყოფითი რიცხვების შეკრების მაგალითიგანსხვავებულნიშნიანი რიცხვების შეკრებაუარყოფითი რიცხვების შეკრების მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
უარყოფითი რიცხვების მიმატებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
უარყოფითი რიცხვების შეკრება და გამოკლებაუარყოფითის გამოკლება = დადებითის დამატებაუარყოფითი რიცხვების გამოკლების მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
გამოკლება გავიაზროთ, როგორც მოპირდაპირის მიმატებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უარყოფითი რიცხვების გამოკლებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
განსხვავებულნიშნიანი რიცხვების შეკრება
ივარჯიშეთ
უარყოფითი რიცხვების შეკრება და გამოკლებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რატომ არის შესაძლებელი უარყოფითის უარყოფითზე გამრავლებარატომ არის უარყოფითი რიცხვი გამრავლებული უარყოფით რიცხვზე დადებითი?დადებითი და უარყოფითი რიცხვების გამრავლებადადებითი და უარყოფითი რიცხვების გაყოფაუარყოფითი რიცხვების გამრავლების მიმოხილვაუარყოფითი რიცხვების გაყოფის მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
გამოსახულებების ნიშნებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უარყოფითი რიცხვების გამრავლებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უარყოფითი რიცხვების გაყოფამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ვისწავლოთ 0–ზე ნაკლებ რიცხვებზე და მათ კავშირზე დადებით რიცხვებთან. შეკრიბეთ, გამოაკლეთ, გაამრავლეთ და გაყავით უარყოფითი რიცხვები.