ცხრილებისა და ამოცანების დახმარებით უკეთ გაიგეთ, რა არის ნაშთი.

გაყოფის ზოგი ამოცანა კარგად გამოდის.

სხვა გაყოფის ამოცანები კარგად არ გამოდის.

25÷7\tealD{25}\div\purpleC7
ო არა! 25\tealD{25} წრეს ვერ დავყოფთ ჯგუფებად ისე, რომ თითო ჯგუფში ზუსტად 7\purpleC7 წრე იყოს.

მთავარი იდეა: იმის აღსაწერად, თუ რა რჩება გაყოფის შემდეგ, შეგვიძლია, გამოვიყენოთ ნაშთი.

25÷7=3 ნაშთი 425\div7= 3 \text{ ნაშთი } 4
25÷7=3 R 4\phantom{25\div7}= 3 \text{ R } 4

სავარჯიშო ამოცანები

გამოწვევა: სცადეთ ეს თამაში

ინსტრუქცია: თქვენი მიზანია, იპოვოთ ეკრანზე ნაჩვენები გაყოფის ამოცანის ნაშთი. როცა პასუხი მზად გექნებათ დაატრიალეთ ფიგურა ისე, რომ პასუხიანი გვერდი სულ ქვევით, ისართან აღმოჩნდეს
რჩევა: ქვედა ისარი მოვლენებს აჩქარებს