ძირითადი მასალა

მიმატება და გამოკლება

ივარჯიშეთ
ხუთის ფარგლებში შეკრებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოკლება 5-ის ფარგლებშიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
შეკრება ოცის ფარგლებშიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოკლება 20-ის ფარგლებშიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ორნიშნა რიცხვების შეკრება ათეულებად დაჯგუფების საშუალებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ორნიშნა რიცხვების შეკრება ათეულებად დაჯგუფების საშუალებით 2მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
აირჩიეთ 100-ის ფარგლებში შეკრების სტრატეგიებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრება და გამოკლება რიცხვითი ღერძის დახმარებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
გამოკლება 1000-ის ფარგლებშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მრავალნიშნა რიცხვების გამოკლებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ამ თემაში ჩვენ მივუმატებთ და გამოვაკლებთ მთელ რიცხვებს. ეს თემა იწყება 1+1=2-ით და მოიცავს შეკრებასა და გამოკლებას 1000-ის ფარგლებში. ჩვენ ამოვწურავთ დაჯგუფებას, სესხებასა და ამოცანებს.