ძირითადი მასალა
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
დაადგინეთ, რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება ამ გაკვეთილებში:
შეამოწმეთ, როგორ გესმით ათწილადები ამ 39 კითხვით.

ამ თემის შესახებ

ამ პარაგრაფში ვისწავლით, თუ რა არის ათწილადი, როგორ გამოვსახოთ ის ვიზუალურად და რიცხვით ღერძზე. აგრეთვე შევკრებთ, გამოვაკლებთ, გავამრავლებთ და გავყოფთ ათწილადებს.