ძირითადი მასალა

ტრიგონომეტრია

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ ძირითადი ტრიგონომეტრიული ფუნქციების, sin(x)-ის, cos(x)-ისა და tan(x)-ის შესახებ და გამოიყენეთ ძირითადი ტრიგონომეტრიული ფუნქციები სხვადასხვა მიზნებისთვის.