ძირითადი მასალა

მწკრივები

ისწავლეთ
მიმდევრობები. შესავალირა არის არითმეტიკული მიმდევრობარა არის არითმეტიკული მიმდევრობარა არის არითმეტიკული მიმდევრობის ფორმულებიარითმეტიკული მიმდევრობის რეკურსიული ფორმულებიარითმეტიკული მიმდევრობის ზოგადი წევრის ფორმულებიარითმეტიკული მიმდევრობის ზოგადი წევრის ფორმულებიარითმეტიკული მიმდევრობის გადაყვანა რეკურსიულიდან ზოგადი წევრის ფორმაში და პირიქითამოცანები მიმდევრობაზე: ზრდის კანონზომიერება
ივარჯიშეთ
არითმეტიკული მიმდევრობის გაშლამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
არითმეტიკული მიმდევრობის ფორმულების გამოყენებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
არითმეტიკული მიმდევრობის რეკურსიული ფორმულებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
არითმეტიკული მიმდევრობის ზოგადი წევრის ფორმულებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
სიგმა-ჩანაწერი
ივარჯიშეთ
დაჯამების ჩანაწერი (შესავალი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
არითმეტიკული პროგრესიების შესავალიარითმეტიკული პროგრესიის ფორმულაარითმეტიკული პროგრესიადამუშავებული მაგალითი: არითმეტიკული მწკრივები (სიგმა აღნიშვნა)დამუშავებული მაგალითი: არითმეტიკული მწკრივები (ჯამის გამოსახულება)დამუშავებული მაგალითი: არითმეტიკული მწკრივები (რეკურსიული ფორმულა)არითმეტიკული მიმდევრობები: სამუშაო რვეულისასრული არითმეტიკული პროგრესიის ფორმულის დამტკიცება
ივარჯიშეთ
არითმეტიკული პროგრესიამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
შესავალი გეომეტრიულ მიმდევრობებშიგეომეტრიული პროგრესიის ზოგადი წევრისა და რეკურსიული ფორმულებიგეომეტრიული პროგრესიის ზოგადი წევრის ფორმულისა და რეკურსიული ფორმულის ერთმანეთში გადაყვანა
ივარჯიშეთ
გააგრძელეთ გეომეტრიული მიმდევრობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გააგრძელეთ გეომეტრიული პროგრესიები: უარყოფითები & წილადებიმოიპოვეთ 4 პასუხი 5 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოიყენეთ გეომეტრიული მიმდევრობის ფორმულებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გეომეტრიული პროგრესიის ზოგადი წევრის ფორმულებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გეომეტრიული პროგრესიის ჯამის ფორმულებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები მიმდევრობაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
გეომეტრიული მწკრივების შესავალიგეომეტრიული მწკრივი სიგმა-ჩანაწერითდამუშავებული მაგალითი: სასრული გეომეტრიული მიმდევრობები (სიგმა ჩანაწერი)დამუშავებული მაგალითი: სასრული გეომეტრიული მწკრივებისასრული გეომეტრიული მწკრივის ფორმულა
ივარჯიშეთ
სასრული გეომეტრიული მწკრივიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
სასრული გეომეტრიული მწკრივები: ამოცანა სოციალურ მედიაზესასრული გეომეტრიული მწკრივები: ამოცანა სესხზე
ივარჯიშეთ
ამოცანები სასრულ გეომეტრიულ პროგრესიებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

გაიმეორეთ მიმდევრობები და შემდეგ შეეჭიდეთ არითმეტიკულ და გეომეტრიულ პროგრესიებს.