ძირითადი მასალა

კონუსური კვეთები

ივარჯიშეთ
წრეწირის სტანდარტული განტოლებიდან გამომდინარე თვისებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სტანდარტული განტოლების მიხედვით, დახაზეთ წრეწირიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დაწერეთ წრეწირის სტანდარტული განტოლებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ კონუსის კვეთის ორი ძირითადი ფორმისა და მათი განტოლებების შესახებ: წრე და პარაბოლა.