ძირითადი მასალა

თემა: კონუსური კვეთები

0

დახელოვნების შესაძლო ქულები
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 200 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 600 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 800 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ კონუსის კვეთის ორი ძირითადი ფორმისა და მათი განტოლებების შესახებ: წრე და პარაბოლა.