ძირითადი მასალა

მაჩვენებლიანი ზრდა და შემცირება

განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 400 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 500 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 1000 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ გააანალიზოთ და გაამარტივოთ მაჩვენებლიანი ფუნქციები და გამოსახულებები მათი ცვლილებათა სიჩქარეების შესასწავლად.