თუ თქვენ ხედავთ ამ შეტყობინებას, ესე იგი საიტზე გარე რესურსების ჩატვირთვისას მოხდა შეფერხება.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ძირითადი მასალა

შეადარეთ ფუნქციების თვისებები

ამოცანა

f ფუნქცია განსაზღვრულია ყველა ნამდვილი რიცხვისთვის, მისი ფორმულა მოცემულია ქვემოთ.
g ფუნქცია განსაზღვრულია ყველა მთელი რიცხვისთვის 3-დან 3-მდე ინტერვალში (ჩათვლით). მისი მნიშვნელობები მოცემულია ქვემოთ ცხრილში.
რა საერთო თვისებები აქვთ f(x) და g(x) ფუნქციებს?
მონიშნეთ ყველა შესაბამისი პასუხი:
f(x)=2x6
x321  01 2 3
g(x)121516151270