ძირითადი მასალა

ალგებრა II

მისიებს ეძებთ? დააჭირეთ აქ, რომ დაიწყოთ, ან გააგრძელოთ მუშაობა მისიაზე თემაში ალგებრა II.

დაწყება
ფუნქციების გაერთიანება

ისწავლეთ, როგორ ავიღოთ ორი მარტივი ფუნქცია და გავაერთიანოთ ისინი ერთ ფუნქციად, რომელიც იქნება აღებული ორი ფუნქციის ჯამი, სხვაობა, ნამრავლი ან განაყოფი.
დაიწყეთ სწავლა