ძირითადი მასალა

წრფივი განტოლებების სისტემები

ისწავლეთ
განტოლებათა სისტემა: ტროლები, ტროლები (ნაწილი 1 2-იდან)განტოლებათა სისტემა: ტროლები, ტროლები (ნაწილი 2 2-იდან)ამოცანები განტოლებათა სისტემებზე გამორიცხვით: კინგსის კექსებიგანტოლებათა სისტემა გამოკლების ხერხით: კარტოფილის ჩიფსებიგანტოლებათა სისტემა ჩანაცვლების ხერხით: კარტოფილის ჩიფსებიგანტოლებათა სისტემების ამონახსნთა სიმრავლე: ხილის ფასი (2-დან 1)განტოლებათა სისტემების ამონახსნთა სიმრავლე: ხილის ფასი (2-დან 2)
ისწავლეთ
განტოლებათა სისტემა: ტროლები, ტროლები (ნაწილი 1 2-იდან)განტოლებათა სისტემა: ტროლები, ტროლები (ნაწილი 2 2-იდან)განტოლებათა სისტემების ამონახსნების შემოწმებაგანტოლებათა სისტემის ამოხსნა გრაფიკის აგებით: y=7/5x-5 & y=3/5x-1განტოლებათა სისტემის გრაფიკი: ზუსტი და მიახლოებითი ამონახსნები
ივარჯიშეთ
განტოლებათა სისტემების ამონახსნებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განტოლებათა სისტემა: გრაფიკის გამოყენებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანები განტოლებათა სისტემებზე გამორიცხვით: კინგსის კექსებიგანტოლებათა სისტემების შეკრების მეთოდით ამოხსნა: x-4y=-18 და -x+3y=11განტოლებათა სისტემა გამოკლების ხერხით: კარტოფილის ჩიფსებიგანტოლებათა სისტემების ამოხსნა შეკრების მეთოდით (და ცვლილებით)რატომაა შესაძლებელი განტოლებათა სისტემაში გამოვაკლოთ ერთ განტოლებას მეორე?დამუშავებული მაგალითი: განტოლების ტოლფასი სისტემებიდამუშავებული მაგალითი: განტოლებათა არატოლფასი სისტემებიშეკრების ხერხის მიმოხილვა (წრფივი განტოლებების სისტემები)განტოლებათა ტოლფასი სისტემები (მიმოხილვა)
ივარჯიშეთ
განტოლებათა სისტემები შეკრების მეთოდითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განტოლებათა სისტემის შეკრების მეთოდით ამოხსნის გამოწვევამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ტოლფასი განტოლებათა სისტემებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
განტოლებათა სისტემა ჩანაცვლების ხერხით: კარტოფილის ჩიფსებიგანტოლებათა სისტემების ამოხსნა შეკრების მეთოდით: -3x-4y=-2 & y=2x-5ჩასმის მეთოდის მიმოხილვა (განტოლებათა სისტემები)
ივარჯიშეთ
განტოლებათა სისტემები შეკრების მეთოდითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მოქმედებები გამოსახულებებზე სტრუქტურის გამოყენებითმოქმედებები გამოსახულებებზე სტრუქტურის გამოყენებით (მაგალითი 2)
ივარჯიშეთ
მოქმედებების გამოსახულებებზე სტრუქტურების გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
განტოლებათა სისტემების ამონახსნთა სიმრავლე: ხილის ფასი (2-დან 1)განტოლებათა სისტემების ამონახსნთა სიმრავლე: ხილის ფასი (2-დან 2)განტოლებათა სისტემების ამონახსნები: შეთავსებადი შეუთავსებელის წინააღმდეგგანტოლებათა სისტემების ამონახსნები: დამოკიდებულები დამოუკიდებლების წინააღმდეგგანტოლებათა სისტემის ამონახსნთა სიმრავლეგრაფიკულად გამოსახული განტოლებათა სისტემების ამონახსნთა სიმრავლეგანტოლებათა სისტემის ამონახსნთა სიმრავლის განსაზღვრა ალგებრულადრამდენი ამონახსნი აქვს წრფივი განტოლებების სისტემას, თუ ვიცით, რომ მინიმუმ 2 არის?განტოლებათა სისტემის ამონახსნთა სიმრავლე (მიმოხილვა)
ივარჯიშეთ
გრაფიკულად გამოსახული განტოლებათა სისტემების ამონახსნთა სიმრავლემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განტოლებათა სისტემის ამონახსნთა სიმრავლის განსაზღვრა ალგებრულადმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი
ივარჯიშეთ
წრფივ განტოლებათა სისტემები - საბოლოომოიპოვეთ 4 პასუხი 5 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანა ასაკზე: იმრანიამოცანა ასაკზე: ბენი & უილიამიამოცანა ასაკზე: არმანი & დიაამოცანა განტოლებათა სისტემაზე: სიარული და ტარებაამოცანა განტოლებათა სისტემაზე: არცერთი ამონახსნიამოცანა განტოლებათა სისტემაზე: უსასრულოდ ბევრი ამონახსნიამოცანები განტოლებათა სისტემებზე გამორიცხვით: TV & DVDამოცანები განტოლებათა სისტემებზე გამორიცხვით: ვაშლები და ფორთოხლებიგანტოლებათა სისტემები ჩანაცვლებით: მონეტებიგანტოლებათა სისტემა გამოკლების ხერხით: ყავა და კრუასანები
ივარჯიშეთ
ამოცანები ასაკზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები განტოლებათა სისტემებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განტოლებათა სისტემა: ამოცანები - საბოლოომოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ წრფივი განტოლებების ამონახსნების ინტერპრეტირება და მათი პოვნა.