წრფივი განტოლებების სისტემები

ივარჯიშეთ

განტოლებათა სისტემების ამონახსნებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
განტოლებათა სისტემა: გრაფიკის გამოყენებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
იტვირთება

ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

განტოლებათა სისტემები შეკრების მეთოდითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
განტოლებათა სისტემის შეკრების მეთოდით ამოხსნის გამოწვევამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
ტოლფასი განტოლებათა სისტემებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
იტვირთება

ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

გრაფიკულად გამოსახული განტოლებათა სისტემების ამონახსნთა სიმრავლემოიპოვეთ 4 პასუხი 5 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
განტოლებათა სისტემის ამონახსნთა სიმრავლის განსაზღვრა ალგებრულადმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება

ისწავლეთ

ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი

ივარჯიშეთ

წრფივ განტოლებათა სისტემები - საბოლოომოიპოვეთ 4 პასუხი 5 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება

ისწავლეთ

ივარჯიშეთ

ამოცანები ასაკზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
ამოცანები განტოლებათა სისტემებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
განტოლებათა სისტემა: ამოცანები - საბოლოომოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
იტვირთება
იტვირთება

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ წრფივი განტოლებების ამონახსნების ინტერპრეტირება და მათი პოვნა.