ძირითადი მასალა

მამრავლებად დაშლა

ისწავლეთ
გამყოფების და გაყოფადობის შესავალიგამყოფების და გაყოფადობის შესავალი
ივარჯიშეთ
გამყოფები და გაყოფადობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ერთწევრის მამრავლებად დაშლაერთწევრების მამრავლებად დაშლადამუშავებული მაგალითი: ერთწევრა მამრავლის პოვნადამუშავებული მაგალითი: ფართობის მოდელში ერთწევრა გვერდის პოვნაერთწევრების უდიდესი საერთო გამყოფებიერთწევრების უდიდესი საერთო გამყოფები
ივარჯიშეთ
ერთწევრის მამრავლებად დაშლამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ერთწევრების უდიდესი საერთო გამყოფებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მამრავლებად დაშლა განრიგებადობის კანონითმრავალწევრების დაშლა საერთო გამყოფის მოშორების საშუალებითორწევრების მამრავლებად დაშლა: საერთო გამყოფიმრავალწევრების მამრავლებად დაშლა: საერთო გამყოფიმრავალწევრების მამრავლებად დაშლა: საერთო გამყოფი ფართობის მოდელის მიხედვითმრავალწევრების მამრავლებად დაშლა: საერთო ორწევრი გამყოფიმამრავლებად დაშლა საერთო გამყოფით: მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
მრავალწევრების მამრავლებად დაშლა: საერთო გამყოფიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
დამუშავებული მაგალითი: გამოსახულებების შეფასება სტრუქტურის გამოყენებითდამუშავებული მაგალითი: გამოსახულებების შეფასება სტრუქტურის გამოყენებით (მეტი მაგალითი)
ივარჯიშეთ
შეაფასეთ გამოსახულება სტრუქტურის დახმარებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
კვადრატული გამოსახულების (x+a)(x+b) სახით დაშლაკვადრატული განტოლების მამრავლებად დაშლა: საწყისი კოეფიციენტი = 1(x+a)(x+b) ფორმის კვადრატული განტოლების მამრავლებად დაშლა (მაგალითი 2)კვადრატული განტოლებების (x+a)(x+b) სახით დაშლის მეტი მაგალითი.მარტივი კვადრატული გამოსახულებების მამრავლებად დაშლა: მიმოხილვა
ივარჯიშეთ
გახურება: კვადრატული გამოსახულებების მამრავლებად დაშლა (შესავალი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვადრატული გამოსახულებების დაშლა. შესავალიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
რა არის დაჯგუფებამამრავლებად დაშლა დაჯგუფებითკვადრატების მამრავლებად დაშლა დაჯგუფების საშუალებითკვადრატული განტოლების მამრავლებად დაშლა: საწყისი კოეფიციენტი ≠ 1
ივარჯიშეთ
დაშალეთ მამრავლებად კვადრატული გამოსახულებები დაჯგუფებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
კვადრატების მამრავლებად დაშლა: საერთო მამრავლი + დაჯგუფებაკვადრატების მამრავლებად დაშლა: უარყოფითი საერთო მამრავლი + დაჯგუფებაორცვლადიანი კვადრატების მამრავლებად დაშლაორცვლადიანი კვადრატების მამრავლებად დაშლა: გადანაცვლებაორცვლადიანი კვადრატების მამრავლებად დაშლა: დაჯგუფება
ივარჯიშეთ
მამრავლებად დაშალეთ მრავალწევრები: კვადრატული მეთოდები (გამოწვევა)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
კვადრატების სხვაობა. შესავალიკვადრატული განტოლების მამრავლებად დაშლა: კვადრატების სხვაობაკვადრატების სხვაობის მამრავლებად დაშლა: პირველი კოეფიციენტი ≠ 1კვადრატების სხვაობის მამრავლებად დაშლა: მამრავლებად დაშლის გააზრებაკვადრატების სხვაობის მამრავლებად დაშლა: უცნობი სიდიდეებიკვადრატების სხვაობის მამრავლებად დაშლა: საერთო მამრავლები
ივარჯიშეთ
კვადრატების სხვაობა. შესავალიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კვადრატების სხვაობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
სრული კვადრატის მამრავლებად დაშლა. შესავალიკვადრატული განტოლების მამრავლებად დაშლა: სრული კვადრატისრული კვადრატის მამრავლებად დაშლასრული კვადრატის პოვნასრული კვადრატის მამრავლებად დაშლა: საერთო მამრავლისრული კვადრატის მამრავლებად დაშლა: უარყოფითი საერთო მამრავლისრული კვადრატის მამრავლებად დაშლა: უცნობი სიდიდეებისრული კვადრატის მამრავლებად დაშლა: საზიარო მამრავლები
ივარჯიშეთ
სრული კვადრატები (შესავალი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სრული კვადრატებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
სტრატეგიები კვადრატული განტოლების მამრავლებად დასაშლელად (ნაწილი 1 2-დან)სტრატეგიები კვადრატული განტოლების მამრავლებად დასაშლელად (2-დან მე-2 ნაწილი)ნებისმიერი ფორმის კვადრატული განტოლების დაშლა
ისწავლეთ
სრული კვადრატის მამრავლებად დაშლა: მე-4 ხარისხის მრავალწევრიკვადრატების სხვაობის მამრავლებად დაშლა: ორი ცვლადიკვადრატების სხვაობის მამრავლებად დაშლა: ორი ცვლადი (მეორე მაგალითი)
ივარჯიშეთ
მრავალწევრების მამრავლებად დაშლა: გამოწვევამოიპოვეთ 5 პასუხი 6 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ მრავალწევრი გამოსახულებების წრფივ მამრავლთა ნამრავლის სახით ჩაწერა. მაგალითად დაწერეთ x^2+3x+2 as (x+1)(x+2).