ამოცანები წრფივ დამოკიდებულებებზე

ივარჯიშეთ

ამოცანები წრფივ განტოლებებზე: მაგიდებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები წრფივ განტოლებებზე: გრაფიკებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები წრფივ განტოლებებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

შეადარეთ წრფივი ფუნქციებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წრფივი ფუნქციების შედარების ამოცანამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ამოხსენით სხვადასხვა ამოცანა რეალური დამოკიდებულებების შესახებ, რომელიც შეგვიძლია წარმოვადგინოთ ფუნქციებით ან წრფივი განტოლებებით.