მაჩვენებლიანი ზრდა და შემცირება

ივარჯიშეთ

ამოცანები მაჩვენებლიან გამოსახულებებზე (რიცხვობრივი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 3 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები მაჩვენებლიან გამოსახულებებზე (ალგებრული)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები მაჩვენებლიანი გამოსახულებების განმარტებაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ივარჯიშეთ

მაჩვენებლიანი ფუნქციების ჩაწერა ცხრილებისა და დიაგრამებისგანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ f(x)=a*r^x ფორმის ექსპონენტური ფუნქციბის შედგენა, გააზრება, გრაფიკზე დატანა და ინტერპრეტირება.