ძირითადი მასალა

მაჩვენებლიანი ზრდა და შემცირება

ივარჯიშეთ
მაჩვენებლიანი და წრფივი ზრდა (გახურება)მოიპოვეთ 3 პასუხი 3 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
მაჩვენებლიანი და წრფივი ზრდამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
მაჩვენებლიანი და წრფივი მოდელებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
ამოცანები მაჩვენებლიან გამოსახულებებზე (რიცხვობრივი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 3 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ამოცანები მაჩვენებლიან გამოსახულებებზე (ალგებრული)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ამოცანები მაჩვენებლიანი გამოსახულებების განმარტებაზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 600 ქულა
ივარჯიშეთ
მაჩვენებლიანი ფუნქციების ჩაწერა ცხრილებისა და დიაგრამებისგანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 500 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 1100 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ f(x)=a*r^x ფორმის ექსპონენტური ფუნქციბის შედგენა, გააზრება, გრაფიკზე დატანა და ინტერპრეტირება.