ძირითადი მასალა

აბსოლუტური მნიშვნელობა და უბან-უბან განსაზღვრული ფუნქციები

ივარჯიშეთ
წაანაცვლეთ მოდულიანი ფუნქციების გრაფიკებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
არეკლეთ და გაზარდეთ/შეამცირეთ მოდულიანი გრაფიკებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ააგეთ მოდულიანი ფუნქციის გრაფიკიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
გამოთვალეთ უბან-უბან განსაზღვრული ფუნქციებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გამოთვალეთ საფეხუროვანი ფუნქციებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
უბან-უბან განსაზღვრული ფუნქციების გრაფიკებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ ამოხსნათ მოდულიანი განტოლებები და ააგოთ მოდულიანი ფუნქციების გრაფიკები.