ძირითადი მასალა

ორცვლადიანი უტოლობები

ისწავლეთ
შეამოწმეთ, როგორ გესმით ორცვლადიანი უტოლობები ამ 11 კითხვით.

ამ თემის შესახებ

ეს თემა ფარავს: - წრფივი უტოლობებისა და უტოლობათა სისტემების ამოხსნებს - წრფივი უტოლობებისა და უტოლობათა სისტემების გრაფიკების აგებას - ამოცანებს წრფივ უტოლობებსა და უტოლობათა სისტემებზე